Budynki wielorodzinne Wspólnoty Mieszkaniowej – powierzchnia ok. 10 000 m2.