Termomodernizacja ściany balkonowej, wymiana płyt osłonowych i posadzek balkonów;
realizacja 07-10.2014r. powierzchnia docieplana ok. 1200 m2