Termomodernizacja ściany frontowej; powierzchnia docieplana ok. 660 m2