Termin realizacji 08-10.2019r.

Wykonanie robót dociepleniowych